Информация за цените varna

Цени на картите:

30 лв. / 54 точки/ за съоръжение от 2 точки 1,11 лв.
20 лв. /30 точки/ за съоръжение от 2 точки 1,33 лв.
15 лв. /20 точки/ за съоръжение от 2 точки 1,50 лв.
10 лв. /12 точки/ за съоръжение от 2 точки 1,66 лв.
Цени на билети при еднократно ползване на съоръжение:
за съоръжение от 2 точки 2,00 лв.

за съоражение от 3 точки 3,00лв.

за съоръжение от 4  точки 4,00 лв.

ако искате да ДО заредите вашата карта с точки, различни от предлаганите пакати на касата, цената на 1 точка е 1 лв.


Внимание! - Към цената на пакета се заплаща 1 лв. депозит, като при връщане на използваната карта депозита се възстановява. Валидността на картите е една година от последното презареждане. Една карта важи за целия Детски кът и може да се ползва от повече от един човек.

ПРАВИЛНИК
Ако обичате игрите и забавленията Детски кът е едно подходящо място, което ще ви предложи да се насладите на атракционите и заведенията на нашия парк. За да бъде престоят ви в Детски кът незабравимо удоволствие, молим ви да спазвате стриктно инструкциите на персонала и указанията за използване на атракционите. Детски кът Варна очаква Вашите мнения, съвети и предложения. Можете да се обърнете към нас за информация като използвате формата за онлайн връзка или посочените телефони както можете и директно да ни посетите на посоченият адрес. Детски кът не е само увеселително заведение а любимо място за отдих и развлечение на варненци и гости на Варна.
Общи правила:
Спазвайте правилата за безопасност при ползването на атракционите Спазвайте стриктно инструкциите на персонала
Съблюдавайте възрастовите ограничения за различните съоръжения Не оставяйте децата без надзор
Не застрашавайте собствената си безопасност и тази на другите посетители
Пазете чистотата в парка
Дръжте домашните си любимци с необходимите си предпазни средства
Детски кът не носи отговорност за инциденти възникнали в резултат на нарушаване на правилата за безопасност и за изгубени вещи.
За умишлено причинени щети Детски кът си запазва правото да търси отговорност от извършителите.

Detski kat